ทดสอบการทำงาน Regex

แก้
ทดสอบกรณี {} ในตัวแปร 2 สำหรับ Template Parameters Layout Add extra space in betweens, Remove extra | if exist at the end, และกรณีอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง
ทดสอบกรณี Fix Template Remove extra | if exist at the end
ทดสอบกรณีเว้นวรรคระหว่างเครื่องหมาย = ในกล่องข้อมูล

ทดสอบการทำงานเก็บกวาดส่วนอื่น

แก้

พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2533

ค.ศ. 2529 ค.ศ. 2530 ค.ศ. 2531 ค.ศ. 2532 ค.ศ. 2533

ดูเพิ่ม

แก้