วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/แจ้งต้อนรับผู้ใช้ใหม่

จากการอภิปรายเดิม (ดูกรุ) มีข้อสรุปว่า

  1. ให้เปิดการต้อนรับอัตโนมัติ (Wikimedia ดำเนินการให้แล้ว เมื่อ 2011-05-06 17:21:49 UTC ดูผลงานที่พิเศษ:เรื่องที่เขียน/New_user_message)
  2. ให้แจ้งต้อนรับโดยใช้แม่แบบ (เป็น default ของการเปิดใช้งาน extension นี้ ใช้หน้า welcome ในลักษณะแม่แบบอยู่แล้ว - ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดียังไม่สามารถเลือกหน้าต้อนรับที่เหมาะสมได้ (ระหว่างนี้ใช้ของเดิมไปก่อน) จึงขอเปิดให้เสนอหน้าต้อนรับกันเข้ามาใหม่อีกครั้งโดยมีกำหนดดังนี้

  1. เปิดรับข้อเสนอ และปรับปรุงตามความคิดเห็นของชาววิกิพีเดีย 3 พ.ค.
  2. เปิดลงคะแนน และหยุดการแก้ไขหน้าที่เสนอชั่วคราว 17 พ.ค.
  3. ปิดการลงคะแนน 31 พ.ค.

เนื่องจากหน้าต้อนรับจะเป็นหน้าเป็นตาของวิกิพีเดียไทย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าหลัก อยากให้ชาววิกิพีเดียมีส่วนร่วมกันมากๆ นะครับ --taweethaも 05:51, 3 พฤษภาคม 2554 (ICT)


สรุปข้อเสนอแนะจากการเสนอหน้าต้อนรับครั้งก่อน
  1. ข้อความควรจะสั้นกะทัดรัด ได้ใจความ ใช้เวลาอ่านไม่มากนัก (เสนอโดยผู้ใช้หลายท่าน)
  2. ควรเน้นเรื่องการลงชื่อมากขึ้น เช่นมีภาพประกอบให้เห็นปุ่มที่ใช้ (เสนอโดยคุณ Azoma)
  3. ข้อความต้องเป็นกลาง ไม่ sexism ด้วยการใช้สรรพนาม "ผม" "ดิฉัน" หรือคำ "ครับ" "ค่ะ" "คะ" ลงท้าย (เสนอโดยคุณ Tinuviel) -- ผมแก้ในหน้าต้อนรับปัจจุบันแล้วโดยเปลี่ยนประธานเป็นพหูพจน์ "เรา" แทนและตัดคำลงท้ายออกแล้ว
ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับคราวนี้
  1. น่าจะมีภาพประกอบที่แสดงเอกลักษณ์ของวิกิพีเดียภาษาไทย (อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาษาไทย - แต่ไม่ใช่ชาติไทย เพราะอาจขัดกับหลักมุมมองสากล) --taweethaも 08:49, 4 พฤษภาคม 2554 (ICT)
  2. น่าจะระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยว่าวิกิพีเดียคืออะไร อะไรที่ไม่ใช่สารานุกรม --Tinuviel | พูดคุย 21:04, 7 พฤษภาคม 2554 (ICT)


เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอเข้ามาตามกำหนด และการอภิปรายไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ผมคิดว่าควรพักเรื่องนี้ไว้ก่อน ปัจจุบันหน้าต้อนรับแบบมาตรฐานก็พอใช้งานได้อยู่แล้ว --taweethaも 09:06, 16 พฤษภาคม 2554 (ICT)