การเล่นไฟล์ MIDI มาตรฐาน

ไฟล์ MIDI มาตรฐานเปิดเสียงที่เล่นบนเครื่องสังเคราะห์เสียง เล่น

ไฟล์ MIDI มาตรฐาน (SMF) มีคำสั่งที่เปิดเสียงที่เล่นบนเครื่องสังเคราะห์เสียง ซึ่งตรงแบบคาดหมายว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนด General MIDI ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คำสั่งเหล่านี้สามารถแปลงเป็นเสียงได้โดยซอฟต์แวร์เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือโดยส่งคำสั่งไปยังฮาร์ดแวร์เครื่องสังเคราะห์เสียง

เสียงที่ผลิตจากไฟล์ MIDI อาจมีข้อแตกต่างที่สังเกตได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เล่นและตัวอย่างเครื่องดนตรีที่ใช้

สามารถเล่นไฟล์ MIDI บนวิกิพีเดียได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ในการรองรับไฟล์ MIDI โดยต้องอาศัยส่วนขยายที่แปลงภายในซึ่งคำสั่ง MIDI เป็นไฟล์เสียงดิจิทัลที่เล่นได้บนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ แล้วแสดงโปรแกรมเล่นเสียง ตัวอย่างเช่น มีวิกิลิงก์ [[File:]] ไปยังไฟล์ MIDI:

แม่แบบ {{listen}} แสดงโปรแกรมเล่นเสียงเมื่อคุณเจาะจง filename MIDI

หากหน้ามีวิกิลิงก์ [[Media:]] ไปยังไฟล์ MIDI จะลิงก์ไปยังไฟล์ MIDI โดยตรง ฉะนั้นเพลย์แบ็กของไฟล์จึงขึ้นอยู่กับการรองรับของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้สำหรับไฟล์ หลายเบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ทันที ตัวอย่างเช่น Media:Twelve bar boogie-woogie blues in C.mid จนถึงปี 2563 {{Audio}} แม่แบบสำหรับเสียงในบรรทัดจะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ MIDI ขณะที่ไอคอนรูปลำโพงที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์นั้นเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมเสียงเลียนแบบ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ MIDI ของตัวอย่าง twelve bar blues

มีการเล่นไฟล์ MIDI อีกวิธีหนึ่งโดยใช้ส่วนขยาย Score ซึ่งเรนเดอร์โน้ตดนตรีแล้วแปลงเป็น MIDI และไฟล์เสียงดิจิทัล

การสร้าง

อาจสร้างไฟล์ MIDI โดยซอฟต์แวร์การเรียงลำดับ MIDI เช่น Cakewalk และซอฟต์แวร์ประพันธ์ดนตรีอย่าง Sibelius นอกจากนี้ อาจสร้างได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขอย่าง Lilypond ที่มีอยู่ที่มีเดียวิกิโดยทางรหัส ส่วนขยาย Score ตัวอย่างเช่น สัญกรณ์นี้ (เป็นฉบับง่ายของ Solfeggietto in C minor โดย C.P.E. Bach):

<score sound="1">\relative c' { f d f a d f e d cis a cis e a g f e }</score>

แปลงเป็น

\relative c' { f d f a d f e d cis a cis e a g f e }