1 กันยายน: วันรัฐธรรมนูญในสโลวาเกีย; วันเอกราชในอุซเบกิสถาน (พ.ศ. 2534)

ความเสียหายของโยโกฮามาจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต พ.ศ. 2466

ดูเพิ่ม: 31 สิงหาคม1 กันยายน – 2 กันยายน