วิกิพีเดียภาษาทมิฬ

วิกิพีเดียภาษาทมิฬ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาทมิฬ ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาทมิฬมีบทความมากกว่า 19,000 บทความ (ตุลาคม พ.ศ. 2552)

วิกิพีเดียภาษาทมิฬ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข