วิกิพีเดียภาษากาลิเซีย

วิกิพีเดียภาษากาลิเซีย เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษากาลิเซีย ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษากาลิเซียมีบทความมากกว่า 30,000 บทความ (ธันวาคม 2550)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษากาลิเซีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข