วาวา เป็นตัวละครในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรคู่สู้สิบทิศ

วาวาเป็นศิษย์เอกของราชินีเย็นจู้อี้เอี๋ยน ฝึกพลังอสูรฟ้าได้ใกล้เคียงกับราชินีเย็น จู้อี้เอี๋ยนวางใจให้วาวาสืบทอดเป็นเจ้าสำนักทศเย็นคนต่อไป และต้องการให้นางเป็นผู้นำพรรคมารทั้งหมด วาวามักแต่งกายด้วยชุดขาว และเปลือยเท้า ความงามของนางดูมีสเน่ห์เย้ายวนอย่างน่าประหลาด และงามจนดูไม่น่าจะอยู่บนโลกนี้ได้ อาวุธคู่กายของนางคือ สายรัดเมฆขาวพลิ้ว และ ดาบประหารคู่อสูรฟ้าซึ่งมีความอ่อน-แข็งพิสดารวาวาหลงรักฉีจื่อหลิง และแอบละเมิดคำสั่งสำนัก ช่วยเหลือมังกรคู่อยู่บ่อยๆ สุดท้าย ความรักของนางกับฉีจื่อหลิงก็ไม่อาจเป็นไปได้เพราะ ฐานะที่นางเป็นราชินีเย็นคนต่อไป และฉีจื่อหลิงแต่งงานกับสือชิงเสวียน