วัดสุวรรณคีลี

วัดสุวรรณคีลี (ลาว: ວັດສຸວັນນະຄີລີ) เป็นวัดในหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว

วัดสุวรรณคีลี
ວັດສຸວັນນະຄີລີ
Vat Souvannakhiri 2.jpg
ชื่อสามัญวัดสุวรรณคีลี, วัดคีลี
ที่ตั้งหลวงพระบาง
ลาว ประเทศลาว
ประเภทวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุวรรณคีลี เดิมชื่อ วัดคีลี สร้างโดยชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง เมื่อ พ.ศ. 2316 สร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารพวนที่มาช่วยรบกับกองทัพพม่า วัดตั้งอยู่บนเนินที่ตั้งหอเจ้าฟ้าดอกไส้เดื่อ ต่อมาภายหลังเติมชื่อวัดเป็น "วัดสุวรรณคีลี" มีความหมายว่า ภูเขาทอง

อาคารเสนาสนะในวัด ได้แก่ สิมแบบเชียงชวาง มีหลังคาที่เรียกว่า "เทิบซ้อน" คือ หลังคาซ้อนชั้นด้วยการทำหลังคาลาดชั้นหนึ่งก่อนและมีหลังคาขนาดเล็กซ้อนตรงกลางบนหลังคาอีกชั้น โดยไม่มีการลดมุขของชั้นด้านหน้าเหมือนสิมแบบอื่น ๆ หลังคาสิมประดับด้วย สัตตะบูริพัน (ช่อฟ้า) กลางสันหลังคา อีกทั้งหลังคาไม่อ่อนโค้งเท่าหลังคาสิมหลวงพระบาง[1] หน้าบันที่มีกรอบอ่อนโค้งและยาวลงมาเกือบจรดพื้น[2] ลวดลายหน้าบันตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษา กรอบหน้าบันประดับด้วยลวดลายใบไม้ คันทวยรูปหูช้างสามเหลี่ยม[3] ผังของสิมมีห้องต่อเพิ่ม เรียกว่า ห้องลอย ซึ่งประดิษฐานพระองค์หลวง หรือพระประธาน และมีแผงไม้ประดับลายทองรูปอดีตพระพุทธเจ้า แขวนติดไว้กับโครงหลังคาของสิม วัดยังมีหอกลองและมีพิพิธภัณฑ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดคีลีหรือวัดสุวรรณคีลี". ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย์.
  2. "สิมวัดคีลี". ศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
  3. พรรณธิพา สุวรรณี. "สิมพื้นแบบบ้านภาคอีสานในเขตเมืองอุบลราชธานี" (PDF). สำนักหอสมุดกลาง.