วัดฝั่งแดง ({{lang-lo|ວັດຟາງແດງ}) ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง เมืองไชเชษฐา (เมืองเก่า) แขวงอัตตะปืออยู่ห่างจากตลาดใหญ่ 12 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ ชาวบ้านนับถือว่ามีความศักด์สิทธิ์ ในสมัยสงครามอินโดจีน สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดลงในวัดเป็นจำนวนมากแต่ไม่ระเบิด ภายในวัดมีพระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนัง รูปปูนปั้นศิลปะแบบมอญ ด้านหลังวัดมีแม่น้ำเซกะหมานไหลผ่าน