ลูอา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
สำหรับการใช้งานภาษาลูอาในวิกิพีเดีย ดูที่ วิกิพีเดีย:ลูอา

ลูอา อาจหมายถึง