ละครลิง เป็นการแสดงละครโดยใช้ ลิง เป็นผู้แสดง เป็นศิลปะพื้นบ้านนิยมแสดงตามงานบุญ งานวัดต่างๆ ปัจจุบันเหลือละครลิง ให้ชมเพียงคณะเดียว คือ "ศิษย์พระกาฬละครลิง" มีดาราประจำคือ "ประกิตจูเนียร์" แสดงอยู่ที่ โรงละครลิง ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ [1]

อ้างอิง แก้