ร่างทรง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ร่างทรง อาจหมายถึง

  • คนทรง หรือ ร่างทรง หมายถึง คนที่ให้เจ้าหรือผีมาเข้าสิงในตัว
  • ร่างทรง ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เกาหลีใต้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงภาพยนตร์ไทยใน ตุลาคม พ.ศ. 2564