รูธ เบเนดิกต์

รูธ เบเนดิกต์ (รูธ ฟูลตัน 5 มิ.ย. 1887 - 17 ก.ย. 1948) เป็นนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน

Ruth Benedict.jpg

เบเนดิกต์เป็นผู้ระบุว่าคนไทยมีเชื้อชาติมลายู และได้อพยพจากทางใต้ของแหลมมลายูขึ้นไปทางเหนือ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดมาสนับสนุน[1]

อ้างอิงแก้ไข