รูดอฟ เฟอร์เนา

รูดอฟ เฟอร์เนา (7 มกราคม ค.ศ. 1898 – 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน ซึ่งรูดอฟแสดงภาพยนตร์มากถึง 53 เรื่อง ระหว่างปี ค.ศ. 1936 ถึง ค.ศ. 1982


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • Brand im Ozean (fr) (1939)
 • Goodbye, Franziska (1941)
 • Doctor Crippen (1942)
 • The Murder Trial of Doctor Jordan (1949)
 • Captain Bay-Bay (1953)
 • Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
 • Children, Mother, and the General (1955)
 • The Story of Anastasia (1956)
 • Confess, Doctor Corda (1958)
 • The Return of Doctor Mabuse (1961)
 • The Strange Countess (1961)
 • The Invisible Dr. Mabuse (de) (1962)
 • Piccadilly Zero Hour 12 (1963)
 • To the Bitter End (1976)
 • Die Fastnachtsbeichte (1976)
 • Everyone Dies Alone (1976)
 • Romeo und Julia (1976)
 • The Elixirs of the Devil (1976)
 • Karl May (1976)
 • Derrick - Season 4, Episode 04: "Offene Rechnung" (1977)
 • Seehundskomödie (1978)
 • Derrick - Season 8, Episode 11: "Die Stunde der Mörder" (1981)
 • Goldene Zeiten (1981)
 • Qualverwandtschaften (1982)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข