เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระราชบุตรของฟาโรห์แรเมซีสที่ 2

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

แม่แบบ:ยังเขียนไม่จบ

ฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 มหาราช มีพระราชโอรส และ พระราชธิดาจำนวนมาก ซึ่งมีพระราชโอรสประมาณ 48 ถึง 50 องค์ และพระราชธิดาประมาณ 40 ถึง 53 พระองค์ ซึ่งพระองค์ก็ได้ให้สลักรายพระนามพระราชบุตรไว้ในอนุสาวรีย์วิหารหลายแห่ง พระราชโอรสองค์แรกของฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 มักจะปรากฏในลำดับเดียวกันกับคำพรรณนา รายพระนามพระราชบุตรถูกค้นพบใน Ramesseum, Luxor, Wadi es-Sebua และ Abydos พระนามบางพระนามเป็นที่รู้จักจาก ostraka สุสานและที่อื่น ๆ พระราชโอรสของฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 ปรากฏในภาพวาดสงครามและชัยชนะจากสงครามเช่นสงครามแห่งคาเดชและสงครามบุกเมืองซีเรีย ในช่วงรัชกาลของพระองค์ (ปีที่ 5 และ 10 ตามลำดับ) ดังนั้นจึงมีแนวโน้มพระราชบุตรของฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 สิ้นพระชนม์ก่อนที่จะขึ้นครองบัลลังก์ไอยคุปต์ ดังนั้นพระราชบุตรของฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 หลายพระองค์จึงถูกฝังไว้ในหุบเขากษัตริย์ รหัสสุสาน KV5

ฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 มหาราช พยามสลักพระนามพระราชบุตรของพระองค์เอาไว้ในอนุสาวรีย์วิหาร ซึ่งขัดกับประเพณีของอียิปต์มาแต่เดิม ที่คือการสลักชายหนุ่มอยู่เบื้องหลัง จนกว่าจะมีพระนามเป็นทางการที่สำคัญ นี่อาจเป็นหลักฐานที่ว่าพระวงษ์ของพระองค์ไม่ได้มาจากราชวงศ์

รายพระนามพระราชโอรสแก้ไข

ลำดับ พระนาม ความหมายของพระนาม ความคิดเห็น
1 อามุน-เฮอร์-เคปเชฟ แขนที่แข็งแกร่งของอามุน พระราชโอรสองค์โตที่ประสูติแต่พระราชินีเนเฟอร์ตารี เจ้าชายอามุน-เฮอร์-เคปเชฟ เป็นรัชทายาท จนสวรรคตในปีที่ 26 ของการครองราช ของฟาโรห์แรเมซิสที่ 2 และอามุน-เฮอร์-เคปเชฟอาจจะใช้พระนามเป็น เซท-เฮอร์ -เคปเชฟ
2 แรมีซีส เกิดจากรา พระราชโอรสองค์โตที่ประสูติแต่พระราชินีไอเซตโนเฟรตที่ 1 เป็นรัชทายาท ระหว่างปี 25 ถึง 50 ของการครองราชของฟาโรห์แรเมซิสที่ 2
3 เพเฮอร์เวเนมเอฟ แขนขวาของอามุน พระราชโอรสองค์ที่ 2 ที่ประสูติแต่พระราชินีเนเฟอร์ตารี พระองค์ปรากฏในภาพวาดชัยชนะหลังจากการรบแห่งคาเดชและในวิหารอาบูซิมเบล พระองค์ไม่เคยได้แต่งตั้งเป็นรัชทายาท
4 คาเอมวาเซท ผู้ที่ปรากฏตัว / ปรากฏตัวในธีบส์ พระราชโอรสองค์ที่ 2 ที่ประสูติแต่พระราชินีไอเซตโนเฟรตที่ 1 นักอียิปต์วิทยาขนานนามพระองค์ว่า "นักอียิปต์วิทยาคนแรกของโลก" พระองค์ทรงเป็นรัชทายาท และ สวรรคต ในปีที่ 55 ของการครองราชของฟาโรห์แรเมซิสที่ 2
5 มอนตู-เฮอร์-เคปเชฟ แขนที่แข็งแกร่งของมอนตู พระองค์ปรากฏบน แผ่นศิลาจารึก จาก Bubastis รูปปั้นของพระองค์ อยู่ใน Copenhagen พระองค์เคยเข้าร่วมสงครามในการบุกโจมตีที่ Dapur
6 เนอังค์คารู -
7 เมอร์รี่อามุน หรือ แรมีซีส-เมอร์รี่อามุน เป็นที่รักแห่งอามุน พระศพถูกฝังอยู่ในสุสาน KV5 ในหุบเขากษัตริย์ ซึ่งพบเศษโถคาโนปิกของพระองค์
8 อามุนเอมวิอา หรือ เซทเอมวิอา อามุน/เซทในบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ปรากฏในสงครามที่ Dapur
9 เซทิ พระองค์ปรากฏที่สงคราม คาเดช และ Dapur พระศพถูกฝังในหุบเขากษัตริย์ รหัสสุสาน KV5 ซึ่งมีการค้นพบโถคาโนปิกของพระองค์ ปัจจุบันโถคาโนปิกถูกเก็บรักษาไว้ที่ อียิปต์พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร
10 เซตีเพนเร แต่งตั้งโดยรา พระองค์ปรากฏในสงครามที่ Dapur
11 เมอร์รี่เร เป็นที่รักแห่งรา พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีเนเฟอร์ตารี อาจจะสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
12 ฮอร์เฮอร์เวเนมเอฟ แขนขวาของฮอรัส -
13 เมร์เนพทาห์ เป็นที่รักของพทาห์ พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีไอเซตโนเฟรตที่ 1 ทรงเป็นรัชทายาทในปีที่ 55 ของการครองราชของฟาโรห์แรเมซิสที่ 2 แล้วทรงได้เป็นฟาโรห์
14 อเมนโฮเทป ความพอใจในอามุน -
15 อิทอามุน อามุนเป็นบิดา -
16 เมอร์รี่อาตุม เป็นที่รักแห่งอาตุม พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีเนเฟอร์ตารีและทรงดำรงตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตแห่งเมืองเฮลิโอโปลิส
17 เนบเอนทาเนบ/เนบทาเนบ เจ้านายทุกดินแดน -
18 เมอร์รี่เร เป็นที่รักแห่งรา -
19 อเมนเนมโอเพท อามุนในเทศการโอเพ็ท -
20 เซนอังค์เทนอาเมน อามุนให้ความแข็งแรง ทรงอาจจะประทับอยู่ที่เมืองเมมฟิส
21 รามเสส-เมอร์เอนเร -
22 ดเจฮูติโมส/ทุตโมส เกิดจากธอธ -
23 ซิมอนตู บุตรแห่งมอนตู ทรงดูแลสวนองุ่นในนครเมมฟิส เสกสมรสกับ ไอรีเอส ธิดาของกัปตันซีเรียนามว่า เบนานาท
24 มอนตูเอมวาเซท มอนตูในธีบส์ -
25 ซิอามุน บุตรแห่งอามุน -
26 (แรมีซีส)-ซิพทาห์ บุตรแห่งพทาห์ -
27 พระนามไม่ปรากฏ - -
28 มอนตูเอนเฮคาอู มอนตูคือเจ้านาย -

พระนาม9ต่อไปนี้นี้นำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายชื่อราชบุตรของ แรมีซีสที่ 2

ใส่หัวตาราง ใส่หัวตาราง ใส่หัวตาราง
อัสตาเตเฮอร์เวเนมเอฟ ตัวอย่าง ตัวอย่าง
เกเรกทาวี ตัวอย่าง ตัวอย่าง
เมอร์รี่มอนตู ตัวอย่าง ตัวอย่าง
เนเบน[...] ตัวอย่าง ตัวอย่าง
แรมีซีส-[...] ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง