รายพระนามผู้ปกครองตอสคานา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้ปกครองแห่งตอสกานา (ทัสคานี) แตกต่างกันไปตามยุคสมัย, บางยุคเป็นมาร์การ์ฟ, ผู้ปกครองของมณฑลชายแดนไม่กี่แห่ง บางยุคก็เป็นหัวหน้าตระกูลที่มีบทบาทในภูมิภาค

มาร์เกรฟแห่งตอสกานา, 812–1197แก้ไข

ราชวงศ์โบนิเฟซแก้ไข

เดิมเป็นเคานต์แห่งลุกกาซึ่งมีอำนาจเหนือดินแดนข้างเคียง

ราชวงศ์โบโซแก้ไข

มีเครือญาติ (โดยมากเป็นญาตินอกกฎหมาย) ของฮิวจ์แห่งอาร์เลส, กษัตริย์อิตาลี ซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหลังจากถอดราชวงศ์โบนิเฟซ

ราชวงส์ฮุกโปลด์แก้ไข

นอกราชวงศ์แก้ไข

ราชวงศ์คานอสซาแก้ไข

สืบเชื้อสายจากเคานต์แห่งคานอสซา

นอกราชวงศ์แก้ไข

ค.ศ. 1197 ฟิลิปได้รับเลือกเป็นกษัตริย์แห่งเยอรมนีและเป็นขุนนางทัสคานีส่วนใหญ่ เมืองและบาทหลวงก่อตั้งสันนิบาตตอสคานาโดยมีพระสันตปาปาหนุนหลัง

หลังจากนั้น, ตอสคานาถูกแบ่งแยกระหว่างสาธารณรัฐที่ ฟลอเรนซ์, ปิซา, ซีเอนา, อาเรซโซ, ปิสตัวอา แลพ ลุกกา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ฟลอเรนซ์มีอำนาจเหนือปิสตัวอา (1306, ผนวกเป็นทางการ 1530), อาเรซโซ (1384), ปิซา (1406), และซีเอนา (1559) ลุกกายังคงเป็นอิสระจนกระทั่งยุคนโปเลียนในศตวรรษที่ 19

ผู้ปกครองฟลอเรนซ์, 1434–1569แก้ไข

ผู้ปกครองโดยพฤตินัยจากตระกูลเมดิซี, 1434–1494แก้ไข

รูป นาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  โคสิโม เดอ เมดิซี 1434 1464 ลอร์ดแห่งฟลอเรนซ์คนแรก โดยพฤตินัย
  ปิเอโรที่ 1 1464 1469 บุตรของโคสิโม
  ลอเรนโซที่ 1 เดอ เมดิซี ผู้เกรียงไกร 1469 1492 บุตรของปิเอโร
  จูเลียโน เดอ เมดิซี 1469 1478 น้องชายของลอเรนโซ ปกครองร่วมกับพี่ชาย ต่อมาถูกลอบสังหาร
  ปิเอโรที่ 2 ผู้โชคร้าย 1492 1494 บุตรของลอเรนโซ ถูกปลดและเนรเทศ

สาธารณรัฐฟลอเรนซ์ (1494-1512)แก้ไข

รูป นาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  จีโรลาโม ซาโวนาโรลา 1494 1498 การปฏิรูปที่เป็นแรงบันดาลใจรอบ ๆ ฟลอเรนซ์ ถูกประณามว่าเป็นคนนอกรีตและถูกแขวนคอและในเวลาเดียวกันและถูกเผากลางจตุรัส
  ปิเอโร โซเดอรินี 1502 1512 ได้รับการประกาศเป็น ผู้นำตลอดชีพ (Standard Bearer for life), ลี้ภัยไปจากฟลอเรนซ์หลังตระกูลเมดิซีได้รับชัยชนะ

ผู้ปกครองจากตระกูลเมดิซี (1512-1532)แก้ไข

รูป นาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  พระคาร์ดินัล จิโอวานนี เดอ เมดิซี 1512 1513 บุตรของลอเรนโซ ต่อมาเป็น สมเด็จพระสันตปาปาลีโอที่ 10
  จูเลียโนที่ 2 ดยุคแห่งเนมูร์ 1513 1516 บุตรของลอเรนโซ
  ลอเรนโซที่ 2 เดอ เมดิซี 1516 1519 บุตรของปิเอโรผู้โชคร้าย เป็นดยุคแห่งเออร์บิโนร่วมด้วย
  พระคาร์ดินัลจูลิโอ เดอ เมดิซี 1519 1523 บุตรของจูเลียโน เดอ เมดิซี, ต่อมาเป็น สมเด็จพระสันตปาปาคลีเมนต์ที่ 7
  อิปโปทิโอ เดอ เมดิซี 1523 1527 บุตรของจูเลียโน เดอ เมดิซี
  อเลสซานโดร เดอ เมดิซี 1527 1530 บุตรของลอเรนโซที่ 2, ปกครองระหว่างลี้ภัย, กลับมาและดำรงตำแหน่งดยุคแห่งฟลอเรนซ์ ต่อมาถูกลอบสังหาร

หลังการขับไล่ที่โรม, ฟลอเนซ์ล้มล้างตระกูลเมดิซีอีกครั้งและเป็นสาธารณรัฐจนกระทั่งพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7 ลงนามในสัญญาสันติภาพกับ คาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้รุกรานฟลอเรนซ์และฟื้นฟูตระกูลเมดิซี

รูป นาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  อเลสซานโดร เดอ เมดิซี 1531 1532 บุตรของลอเรนโซที่ 2, ปกครองระหว่างลี้ภัย, กลับมาและดำรงตำแหน่งดยุคแห่งฟลอเรนซ์ ต่อมาถูกลอบสังหาร

ตระกูลเมดิชี ดยุคแห่งฟลอเรนซ์, 1532–1569แก้ไข

รูป นาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  อเลสซานโดร เดอ เมดิซี 1532 1537 บุตรของลอเรนโซที่ 2, ปกครองระหว่างลี้ภัย, กลับมาและดำรงตำแหน่งดยุคแห่งฟลอเรนซ์ ต่อมาถูกลอบสังหาร
  โคสิโมที่ 1 เดอ เมดิชี 1537 1569 บุตรของจิโอวานนี ดาลเล บันเด เนเร, ต่อมาเป็นแกรนด์ดยุคแห่งทัสกานีพระองค์แรก

ตระกูลเมดิชี แกรนด์ดยุคแห่งทัสกานี, 1569–1737แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  โคสิโมที่ 1 เดอ เมดิซี 1569 1574 บุตรของจิโอวานนี ดาลเล บันเด เนเร, เหลนของลอเรนโซผู้เกรียงไกร
  ฟรานเซสโกที่ 1 เดอ เมดิชี 1574 1587 พระโอรสในโคสิโมที่ 1
  เฟอร์ดินานโดที่ 1 เดอ เมดิชี 1587 1609 พระโอรสในโคสิโมที่ 1
  โคสิโมที่ 2 เดอ เมดิชี 1609 1621 พระโอรสในเฟอร์ดินานโดที่ 1
  เฟอร์ดินานโดที่ 2 เดอ เมดิชี 1621 1670 พระโอรสในโคสิโมที่ 2
  โคสิโมที่ 3 เดอ เมดิชี 1670 1723 พระโอรสในเฟอร์ดินานโดที่ 2
  เกียน กาสตอน เดอ เมดิชี 1723 1737 พระโอรสในโคสิโมที่ 3, เป็นแกรนด์ดยุคพระองค์สุดท้ายของตระกูลเมดิชี

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์แรน แกรนด์ดยุคแห่งทัสคานี, 1737–1801แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  ฟรานเซสโกที่ 2 สเตฟาโน 1737 1765 สืบเชื้อสายจากฟรานเซสโกที่ 1,ต่อมาเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  ปิเอโตร เลโอโปลโดที่ 1 1765 1790 พระราชโอรสองค์รองในฟรานเซสโกที่ 2 สเตฟาโน ,ต่อมาเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  เฟอร์ดินานโดที่ 3 1790 1801 พระราชโอรสองค์รองในปิเอโตร เลโอโปลโดที่ 1

ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา พระมหากษัตริย์แห่งอิทรูเรีย, 1801–1807แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
ลูโดวิโกที่ 1 1801 1803 พระราชนัดดาในฟรานเซสโกที่ 2 สเตฟาโน
ลูโดวิโกที่ 2 1803 1807 พระราชโอรสในลูโดวิโกที่ 1

ฝรั่งเศสผนวกทัสกานีระหว่างค.ศ. 1807–1814 เอลิซา โบนาปาร์ต พระขนิษฐาในนโปเลียน ได้รับพระยศแต่ในนามเป็นแกรนด์ดัชเชสแห่งทัสกานี แต่พระนางไม่เคยได้ปกครองดินแดนนี้ตามความจริง

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์แรน แกรนด์ดยุคแห่งทัสกานี, 1814–1860แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง หมายเหตุ
  เฟอร์ดินานโดที่ 3 1814 1824 ฟื้นฟู
  เลโอโปลโดที่ 2 1824 1859 พระโอรส
  เฟอร์ดินานโดที่ 4 1859 1860 พระโอรส

เลโอโปลโดที่ 2 ถูกขับไล่ออกจากทัสคานีในการปฏิวัติตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 1849, และอีกครั้งใน 27 เมษายน 1859 พระองค์สละราชสมบัติให้พระโอรส เฟอร์ดินานโดที่ 4 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 1859, แต่เฟอร์ดินานโดที่ 4 มิได้รับการยอมรับในทัสกานีและถูดปลดจากตำแหน่งโดยคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในวันที่ 16 สิงหาคม ทัสกานีถูกผนวกโดยราชอาณาจักรซาร์ดีเนียในวันที่ 22 มีนาคม 1860.

ผู้อ้างสิทธิ์, 1860–ปัจจุบันแก้ไข