รายพระนามซาปา อินคา

อาณาจักรอินคาแก้ไข

มีกษัตริย์ปกครอง 8 พระองค์

ราชวงศ์เคชัว(ฮูริน)แก้ไข

รูป พระนาม รัชกาล
  แมนโค คาแพค ประมาณค.ศ. 1200ค.ศ. 1230
  ชินชิ โรคา ค.ศ. 1230ค.ศ. 1260
  โลเก ยูปังกี ค.ศ. 1260ค.ศ. 1290
  เมย์ตา คาแพค ค.ศ. 1290ค.ศ. 1320
  คาแพค ยูปังกี ค.ศ. 1320ค.ศ. 1350
  อินคา โรคา ค.ศ. 1350ค.ศ. 1580
  ยาฮัวร์ ฮัวร์แสค ค.ศ. 1380ค.ศ. 1400
  วิราโคชา ค.ศ. 1400ค.ศ. 1410

จักรวรรดิอินคาแก้ไข

มีจักรพรรดิปกครอง 5 พระองค์

ราชวงศ์เคชัวฮารานแก้ไข

รูป พระนาม รัชกาล
  ปาชาคูติ ค.ศ. 1438ค.ศ. 1471
  ทูปัก ยูปังกี ค.ศ. 1471ค.ศ. 1493
  เฮว์ยนา คาแพค ค.ศ. 1493ค.ศ. 1523
  วาสกา ค.ศ. 1523ค.ศ. 1532
  เอทาวัลปา ค.ศ. 1532ค.ศ. 1533

การปกครองภายใต้สเปนแก้ไข

มีกษัตริย์ปกครอง 5 พระองค์ก่อนที่จะตกเป็นของสเปนอย่างเด็ดขาด

ราชวงศ์เคชัวแก้ไข

รูป พระนาม รัชกาล
ทูแพค ฮวลปา ค.ศ. 1533ค.ศ. 1533
  แมนโค อินคา ค.ศ. 1533ค.ศ. 1537
  พอลลู อินคา ค.ศ. 1537ค.ศ. 1549
  เซร์ริ อินคา ค.ศ. 1545ค.ศ. 1558
  ติตู คูซิ ค.ศ. 1558ค.ศ. 1570
  ทูแพก อะมารู ค.ศ. 1532ค.ศ. 1533

ดูเพิ่มแก้ไข