รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า [1] แสดงผลเริ่มจากปีล่าสุดไปถึงปีแรก โดยผู้ได้รับรางวัลจะเขียนด้วยตัวหนังสือหนาที่ตำแหน่งบนสุดของแต่ละปี เรียงตามประเภทผลงาน และระดับของการประกวด โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อผลงานตามด้วยรายนามนักเขียน ตามลำดับ

พ.ศ. 2560 - ครั้งที่ 15 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วย[2]

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว โดย ปะการัง
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
   • ชัยชนะของบุญยืน โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ
   • เหตุการณ์สามัญ (กรณีศึกชิงปลากระป๋อง) โดย นพดล พลกูล
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่
   • กล่องสมบูรณ์แบบ โดย วุฒินันท์ ชัยศรี
   • คนคิดเลข โดย โฆษิต มโนมัยอุดม
   • ใครผิด ? โดย จิตประภัสสร
   • ใจในใจ โดย ชมัยพร มาลัยทัต
   • นายหน้ากับที่ดินบนดวงจันทร์ โดย รติธรณ ใจห้าว
   • ในหมอก โดย วัฒน์ ยวงแก้ว
   • มือฉกภาพเขียน โดย จันทรา รัศมีทอง
   • รูรั่วที่พื้นรองเท้าผ้าใบ โดย สุริยา แดนลำโขง
  • ประเภทบทกวี
   • รางวัลชนะเลิศ (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
   • รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่
    • ณ ร่มเงา โดย อรชร
    • ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน โดย กิตติ อัมพรมหา
    • แสงของเราในเงาจารึกโบราณ โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
   • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่
    • เกมหมากรุกกับศึกปล้นเมือง โดย เสน รัตนะ
    • จักรยานคันเก่า โดย ฮอยล้อ
    • ดอกไม้วัยเยาว์ โดย มัณฑนา มาแม้น
    • ปฏิกิริยาในกระจก โดย อรินทร ผ่องแผ้ว
    • ประชาธิปไตยในโลกจำลอง โดย อนุวัฒน์ แก้วลอย
    • ผู้คนและประเทศชาติ โดย ขาล พฤษภ
    • พลเมือง 4.0 โดย ธัชชัย ธัญญาวัลย
    • รถไฟชั้นสาม โดย คมสันต์ รองคีรี
    • ...เราจะเป็นความจริงได้อย่างไร... โดย นายทิวา
    • สิทธิอันชอบทำ โดย ธีระสันต์ พันธศิลป์

พ.ศ. 2559 - ครั้งที่ 14 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย[3]

พ.ศ. 2558 - ครั้งที่ 13 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย

 • ประเภทกวีนิพนธ์
  • รางวัลชนะเลิศ - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีปกเกล้าฯ โดย นายชมพร เพชรอนันต์กุล
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
   • มหาประชาธิปกฯ มหากรุณานุสรณ์
   • คำฉันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • สัตตมราชานุสรณ์
   • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ปกหัวใจ ปกหล้า ปกแผ่นดิน
   • หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีปกเกล้า
   • ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ประเภทสารคดี
  • รางวัลชนะเลิศ - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
   • สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประชาธิปกศักดิเดช : ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้น
   • รำลึก ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ : พระปกเกล้า...กษัตริย์นักประชาธิปไตย
   • พรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ประทับในดวงใจราษฎร์

พ.ศ. 2557 แก้

(ยกเลิกการประกวด)

พ.ศ. 2556 - ครั้งที่ 12 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2556 (รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย) ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2555 - ครั้งที่ 11 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2554 - ครั้งที่ 10 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2554 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2553 - ครั้งที่ 9 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2553 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2552 - ครั้งที่ 8 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2552 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2551 - ครั้งที่ 7 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2551 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2550 - ครั้งที่ 6 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2550 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2549 - ครั้งที่ 5 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2549 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2548 - ครั้งที่ 4 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2548 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2547 - ครั้งที่ 3 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2547 ประกอบไปด้วย


พ.ศ. 2546 - ครั้งที่ 2 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2546 ประกอบไปด้วย

พ.ศ. 2545 - ครั้งที่ 1 แก้

รางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี พ.ศ. 2545 ประกอบไปด้วย

อ้างอิง แก้