รายชื่อผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวไทยรัฐทีวี

รายชื่อผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวไทยรัฐทีวี

แก้

 • กฤตภัทร์ ผิวระมน
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • เกริกชัย คุณโฑ
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • กฤษดา วิน
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • กิติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ
  • ข่าวบ่ายไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

แก้

 • แจ็คเกอรีน
  • บันเทิงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก)
  • บรรณาธิการข่าวบันเทิง
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง

แก้

 • ชนะ เดชภิรัตนมงคล
  • ตะลอนข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • คู่กัดสะบัดข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • ชิสา อธิบุญญาโชค
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.–อ.)
  • ตะลอนข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • คู่กัดสะบัดข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (อา.)
  • ตะลอนข่าว สุดสัปดาห์ – (ข่าวหลัก) (ส.)
 • เชอรี่ รัตนไพฑูรย์
  • บันเทิงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง

แก้

 • ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ข่าวแสบเฉพาะกิจ – (พิธีกรหลัก) (ส.)

แก้

 • ทัชธร วงศ์วานิช
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ – (ข่าวหลัก/เช้านี้ต้องรู้) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ข่าวแสบ เฉพาะกิจ – (พิธีกรหลัก) (ส.)
  • มีข่าวดีมาบอก – (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • ทัศนัย โคตรทอง
  • ข่าวดึกไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • เทพฤทธิ์ เอี่ยมต่อม
  • คู่กัดสะบัดข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ตะลอนข่าว สุดสัปดาห์ – (ส.–อา.)

แก้

 • ธนรัชต์ เฟื่องฤทัยกุล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • ธรรศ์ทัศน์ วินิจมานนท์
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • นัฏฐนันท์ เต็มโชติโกศล
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเย็นไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ข่าวข้นไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)

แก้

แก้

 • ปริญ วัฒนปรัชญกุล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้

 • พิสิทธิ์ กีรติการกุล
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (หว่อง–ฮาไว) (จ.–ศ.)
 • พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย
  • บันเทิงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • พีระวัฒน์ อัฐนาค
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–พ.)
  • ข่าวเย็นไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ข่าวข้นไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ
  • ข่าวเย็นไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

แก้

 • ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (พฤ.–ศ.)
  • ข่าวข้นไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ
  • มีข่าวดีมาบอก – (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • ภัทรวดี สันทัยพร
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง

แก้

 • รัชตวรรณ โพชนุกูล
  • ตะลอนข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ตะลอนข่าว สุดสัปดาห์ – (ข่าวหลัก) (อา.)
 • เรือนขวัญ ขุนวงศ์
  • บันเทิงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • รวีกาญจน์ แก้ววิจิตร
  • ผู้สื่อข่าว

แก้

 • ศรันย์ภัทร์ เกษมชยวิวัฒน์
  • ข่าวดึกไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้

 • วิมลวรรณ ธรรมภักดี
  • ผู้สื่อข่าว
 • วรปัฐ อรุณภักดี
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • วราภรณ์ สมพงษ์
  • ข่าวเย็นไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

แก้

 • สุภัสรา มหาคามินทร์
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (พ.–ศ.)
  • คู่กัดสะบัดข่าว – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์–อาทิตย์ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (ส.)
 • สุธิดา ปล้องพุดซา
  • ข่าวบ่ายไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

แก้

 • อรชพร ชลาดล
  • ข่าวข้นไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • อารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล
  • ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเที่ยงไทยรัฐ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
  • ข่าวแสบ เฉพาะกิจ – (ข่าวหลัก) (ส.)
 • อำนาจ อัญญธนา
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • อภิวัฒน์ สุยานาง
  • ผู้สื่อข่าว