รายชื่อทางแยกในประเทศไทย

รายชื่อทางแยกในประเทศไทย เป็นการรวบรวมรายชื่อทางแยก ทางแยกต่างระดับ วงเวียนและชุมทางต่างๆ ในอาณาเขตประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร แก้

นนทบุรี แก้

ปทุมธานี แก้

สมุทรปราการ แก้

สมุทรสาคร แก้

นครปฐม แก้

อ่างทอง แก้

แม่แบบ:ทางแยกในจังหวัดอ่างทอง