รายชื่อตัวละครในเรื่องการ์ฟีลด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อตัวละครในเรื่องการ์ฟีลด์

รายชื่อตัวละครที่ปรากฏในการ์ตูนหนังสือพิมพ์และการ์ตูนฉบับโทรทัศน์แก้ไข

ลำดับ ชื่อตัวละคร ปรากฏตัวครั้งแรก
1 การ์ฟีลด์
(Garfield)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1978
2 โอดี้
(Odie)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1978
3 โจนาธาน "จอน" อาบัคเคิล
(Jonathan Q. "Jon" Arbuckle)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1978
4 อาร์ลีน
(Arlene)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1980
5 เนอร์มอล
(Nermal)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1979
6 ปุ๊กกี้
(Pooky)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1978
7 ดร.ลิช วิลสัน
(Dr. Liz Wilson)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1979
8 แม่ของจอน
(Mom)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980
9 พ่อของจอน
(Dad)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980
10 ด็อค
(Doc)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1983
11 ไลแมน
(Lyman)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1978
12 ไอรมา
(Irma)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1979
13 ออร์สัน
(Orson)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1986
14 เวด
(Wade)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1986
15 รอย
(Roy)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1986
16 บู๊กเกอร์
(Booker)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
17 เชลดอน
(Sheldon)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
18 ลาโนลิน
(Lanolin)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986
19 โบ
(Bo)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986
20 ใส้เดือน
(Worms)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986
21 โคดี้
(Cody)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1987
22 บลู
(Blue)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1987
23 คุณย่า
(Grandma)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1982
24 บุรุษไปรษณีย์
(Herman Post)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1978
25 บินกี้
(Binky the Clown)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1986
26 แมงมุม
(Spiders)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ ไม่ทราบวันที่
27 นก
(Birds)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ ไม่ทราบวันที่
28 หนู
(Mice)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ ไม่ทราบวันที่
29 ฮูเบิร์ด และ เรบา
(Hubert and Reba)
การ์ตูนทีวีฉบับพิเศษ Here Comes Garfield
30 ฟินนี่
(Mrs. Feeny)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ ไม่ทราบวันที่
31 RX-2 ไม่ทราบ
32 นาฬิกาปลุกของการ์ฟ๊ลด์
(Garfield's alarm clock)
ไม่ทราบ
33 สปลัท
(Spluts)
ไม่ทราบ
34 เอลเลน
(Ellen)
การ์ตูนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990
35 แม่ของการ์ฟีลด์
(Garfield's Mother)
การ์ตูนทีวีฉบับพิเศษ Garfield on the Town และ Garfield: His 9 Lives