รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แก้

 • ดาวคะนอง - โสฬส สุขุม, ลี ชาตะเมธีกุล , เบญจวรรณ สมสิน , อโนชา สุวิชากรพงศ์ (อิเล็คทริค อีล ฟิล์ม)
 • เทริด
 • ธุดงควัตร - บุญส่ง นาคภู่ , วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ)
 • ปั๊มน้ำมัน - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ , ศิรินภา บุญเสริฐ , อรรถพล ณ บางช้าง (ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป, อาร์ตโฟ โปรดักชั่น)
 • มหาสมุทรและสุสาน - พิมพกา โตวิระ, ชาติชาย ไชยยนต์ (เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น)

ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม แก้

 • ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ - ปั๊มน้ำมัน
 • พิมพกา โตวิระ - มหาสมุทรและสุสาน
 • อารยะ สุริหาร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
 • อโนชา สุวิชากรพงศ์ - ดาวคะนอง
 • เอกชัย ศรีวิชัย - เทริด

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม แก้

 • ฉันทวิชช์ ธนะเสวี - แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว
 • ปรมะ อิ่มอโนทัย - ปั๊มน้ำมัน
 • ไพศาล ขุนหนู - เทริด
 • มาริโอ้ เมาเร่อ - Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน
 • เอกชัย ศรีวิชัย - เทริด

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แก้

 • ดาวิกา โฮร์เน่ - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
 • นิษฐา จิรยั่งยืน - แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว
 • ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์ - โรงแรมต่างดาว
 • ศศิธร พานิชนก - มหาสมุทรและสุสาน
 • อภิญญา สกุลเจริญกุล - อวสานโลกสวย

นักแสดงสบทบชายยอดเยี่ยม แก้

 • Nay Toe - ถึงคน...ไม่คิดถึง
 • กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
 • ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ - อวสานโลกสวย
 • รอง เค้ามูลคดี - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม แก้

 • Wutt Hmone Shawe Yi - ถึงคน...ไม่คิดถึง
 • นีรนุช ปัทมสูตร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
 • เพ็ญพักตร์ ศิริกุล - ปั๊มน้ำมัน
 • วิโอเลต วอเทียร์ - พรจากฟ้า
 • อาภา ภาวิไล - ปั๊มน้ำมัน

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แก้

 • Lost in Blue ระหว่างเราครั้งก่อน - เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ , จิรัศยา วงษ์สุทิน , ปภาวี จิณสิทธิ์
 • ดาวคะนอง - อโนชา สุวิชากรพงศ์
 • แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว -
 • ปั๊มน้ำมัน - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
 • มหาสมุทรและสุสาน -พิมพกา โตวิระ

ลำดับภาพยอดเยี่ยม แก้

 • Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน -
 • ขุนพันธ์ -
 • ดาวคะนอง - ลี ชาตะเมธีกุล, มัชฌิมา อึ๊งศรีวงษ์
 • ปั๊มน้ำมัน - ภราดร เวศอุรัย, เพียรนิพพาน คดีธรรม
 • มหาสมุทรและสุสาน - หรินทร์ แพทรงไทย, เบญจรัตน์ ชูนวน, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

กำกับภาพยอดเยี่ยม แก้

 • ดาวคะนอง – Ming Kai Leung
 • ธุดงควัตร – อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • ปั๊มน้ำมัน – ธัชชัย เอกขัตติยากร
 • มหาสมุทรและสุสาน – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
 • โรงแรมต่างดาว – ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม แก้

 • Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน – ธนะ เมฆาอัมพุท, วุฒิกร ศรีโพธิ์ทอง
 • ขุนพันธ์ –
 • ปั๊มน้ำมัน – ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, พรชัย เจียมพัฒนาตระกูล
 • มหาสมุทรและสุสาน – วิกรม เจนพนัส
 • โรงแรมต่างดาว – ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม แก้

 • ขุนพันธ์ –
 • เทริด –
 • ปั๊มน้ำมัน – ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล
 • มหาสมุทรและสุสาน – Inspirative, นพนันทน์ พานิชเจริญ
 • โรงแรมต่างดาว – จิติวี บาลไธสง, ศิวนัส บุญศรีพรชัย

เพลงประกอบยอดเยี่ยม แก้

 • 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น – เด็กกระโดดกำแพง
 • Father - ความหมายที่หายไป
 • เทริด – เทริด
 • ถึงคน...ไม่คิดถึง - ฉันจะไป
 • ปั๊มน้ำมัน – รักได้แค่คนเดียว

นักทำหนังหน้าใหม่ แก้

 • 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น - อารยะ สุริหาร
 • Lost in Blue ระหว่างเราครั้งก่อน -
 • อวสานโลกสวย - ปัญญ์ หอมชื่น และ อรอุษา ดอนไสว
 • โรงแรมต่างดาว - ปราบดา หยุ่น
 • เทริด - เอกชัย ศรีวิชัย

อ้างอิง แก้