เปิดเมนูหลัก

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 12

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2546 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ โรงแรม เดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

กำกับภาพยอดเยี่ยมแก้ไข

ลำดับภาพยอดเยี่ยมแก้ไข

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมแก้ไข

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมแก้ไข

รางวัลพิเศษเกียรติคุณแห่งความสำเร็จแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข