รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 11

พิธีมอบรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2544 จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545[1][2]

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 11
Date4 เมษายน 2545
Siteศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Highlights
Best Pictureมนต์รักทรานซิสเตอร์
Most awardsมนต์รักทรานซิสเตอร์
สตรีเหล็ก (3)

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- มนต์รักทรานซิสเตอร์

อ้างอิงแก้ไข