ระบำฝรั่งคู่

ระบำฝรั่งคู่ เป็นการรำตามจังหวะทำนอง ที่เรียกกันว่า "เพลงฝรั่งรำเท้า" อันประกอบด้วยเพลง ฝรั่งรำเท้า ตะเขิ่ง เจ้าเซ็น เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง จีนรัว จีนรำพัด และจีนถอน ซึ่งพระประดิษฐ์ไพเราะ(ครูมี) เป็นผู้แต่งและกรมหลวงรณเรศได้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้น จึงมีท่ารำไทยลีลาฝรั่ง แขก และจีนระคนกัน ผู้แสดงต้องเป็นผู้รำงาม มีฝีมือและความสามารถ ทั้งฝ่ายพระและนาง นิยมแสดงในละครในเรื่องอิเหนา ตอนอุณากรรณลงสวน และละครเรื่องอุณรุท ตอนอุณรุทเข้าห้องนางอุษา

ภาพการแสดงชุดระบำฝรั่งคู่จาก วิพิธทัศนา กรมศิลปากร

อ้างอิงแก้ไข

  • วิพิธทัศนา สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร