ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต คุณข้าหลวงผู้ใหญ่และพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต
สัญชาติไทย
อาชีพคุณข้าหลวงผู้ใหญ่
มีชื่อเสียงจากพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประวัติ แก้

ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต คุณข้าหลวงผู้ใหญ่และเป็นพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในปี 2520 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระประสูติกาลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานเป็นพี่เลี้ยงถวายอภิบาล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตในครั้ง มีผู้ที่ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงร่วมอยู่ด้วยอีก 1 ท่าน คือ ท่านผู้หญิงจำลอง แววพานิช และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้ทำหน้าที่ถวายงานในตำแหน่ง พยาบาลประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ท่านผู้หญิงระกา นาคะชาต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ (คุณระกา นาคะชาต, คุณจำลอง แววพานิช)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (22ข): 1. 15 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์