ยูร์มาลา (ลัตเวีย: Jūrmala) เป็นเมืองในประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงรีกา เมืองหลวงของประเทศ คำว่า "ยูร์มาลา" ในภาษาลัตเวียมีความหมายว่า "ชายหาด"

ชายหาดในเมืองยูร์มาลา

เมืองยูร์มาลามีพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 55,400 คน ความหนาแน่นของประชากร 554 คนต่อตารางกิโลเมตร