ยูคลาโดเซรอส

ยูคลาโดเซรอส
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ไพลโอซีน ถึง ไพลสโตซีน
Eucladoceros dicranios.JPG
Eucladoceros dicranios
สถานะการอนุรักษ์
Extinct
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อันดับ: สัตว์กีบ
วงศ์: กวาง
สกุล: Eucladoceros
Species
  • ?E. boulei (1928)
  • ?E. dichotomus
  • ?E. dicranios (1841)
  • ?E. senezensis (1910)
  • ?E. teguliensis (1841)
  • ?E. tetraceros (1878)
ชื่อพ้อง

Polycladus Pomel, 1854

ยูคลาโดเซรอส (Eucladoceros) เป็นสกุลของกวางขนาดใหญ่ ชื่อมีความหมายว่า เขาแยกเป็นหลายกิ่ง ค้นพบฟอสซิลที่ตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย ยูคลาโดเซรอส มีขนาดใหญ่ถึง 2.5 เมตร(8.2 ฟุต) ความยาวของลำตัวตอนยืนยาว 1.8 เมตร(5.9 ฟุต) ถือว่าเล็กกว่ากวางมูสในปัจจุบันเล็กน้อย มันมีเขาขนาดใหญ่ ซึ่งแตกกิ่งมากมาย รวมกันได้ 12 กิ่ง