ยานพลังไอออน

ยานพลังไอออน (ionocraft) หรืออากาศยานขับเคลื่อนด้วยไอออน,

ยานพลังไอออน (ionocraft) หรืออากาศยานขับเคลื่อนด้วยไอออน (ion-propelled aircraft), เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเครื่องยก (lifter) หรือ เครื่องยกหกเหลี่ยม (hexalifter), เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอุทกพลศาสตร์ (electrohydrodynamic) (EHD) ที่ใช้ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่รู้จักกันว่าเป็นผลของปรากฏการณ์ บีเฟลด์-บราวน์ (Biefeld–Brown effect) ในการผลิตแรงผลักดันในอากาศ, โดยไม่จำเป็นต้องมีการเผาไหม้ หรือมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์กลไกใด ๆ คำว่า "Ionocraft" นั้นย้อนกลับไปเมื่อปี 1960 ในยุคที่การทดลอง EHD อยู่ที่จุดสูงสุด ในรูปแบบพื้นฐานของมัน, มันประกอบไปด้วยสองขั้วตัวนำไฟฟ้าแบบขนานอย่างง่าย ๆ อันเป็นหนึ่งในรูปแบบของเส้นลวดพันคอยล์แบบละเอียด (fine wire) และอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเส้นลวดแบบตะแกรง (wire grid), ท่อ หรือ กระโปรงฟอยล์ (foil skirt) ที่มีพื้นผิวเรียบโดยรอบ