ยามางาตะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ยะมะงะตะ)

ยามางาตะ อาจหมายถึง