ยศทหารเวียดนามใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม

สัญญาบัตรแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Sĩ quan cấp Tướng นายพัน Sĩ quan cấp Tá นายร้อย Sĩ quan cấp Úy นักเรียนทหาร
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
  ค.ศ. 1954-1967 ไม่มีการแต่งตั้ง                          
  ค.ศ. 1967-1975                          
ภาษาเวียดนาม Thống tướng Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Chuẩn úy Học viên Sĩ quan
คำแปล พลเอกแห่งกองทัพ พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา
พันเอก (พิเศษ)
พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนทำการนายร้อย นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Sĩ quan cấp Tướng นายพัน Sĩ quan cấp Tá นายร้อย Sĩ quan cấp Úy นักเรียนทหาร
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1954-1967 ไม่มีการแต่งตั้ง                          
ค.ศ. 1967-1975                          
ภาษาเวียดนาม Thủy sư Đô đốc Đô đốc Phó Đô đốc Đề đốc Phó Đề đốc Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Chuẩn úy Học viên Sĩ quan
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา
นาวาเอก (พิเศษ)
นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ นักเรียนนายเรือ

หน่วยนาวิกโยธินแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Sĩ quan cấp Tướng นายพัน Sĩ quan cấp Tá นายร้อย Sĩ quan cấp Úy นักเรียนทหาร
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1954-1967 ไม่มีการแต่งตั้ง
                     
ค.ศ. 1967-1975 ไม่มีการแต่งตั้ง
                 
ภาษาเวียดนาม Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Chuẩn úy Sinh viên sĩ quan
คำแปล ไม่มีการแต่งตั้ง
พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา
นาวาเอก (พิเศษ)
นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี พันจ่าเอกชำนาญการ นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Sĩ quan cấp Tướng นายพัน Sĩ quan cấp Tá นายร้อย Sĩ quan cấp Úy นักเรียนทหาร
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1954-1967 ไม่มีการแต่งตั้ง                        
ค.ศ. 1967-1975                          
ภาษาเวียดนาม Thống tướng Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Chuẩn úy Học viên sĩ quan
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนทำการนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Sĩ quan cấp Tướng นายพัน Sĩ quan cấp Tá นายร้อย Sĩ quan cấp Úy นักเรียนทหาร
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1954-1967
ค.ศ. 1967-1975

ประทวนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอิ่นแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพสาธารณรัฐเวียดนาม