เมืองยมราช (ลาว: ເມືອງຍົມມະລາດ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแขวงคำม่วน ประเทศลาว