ม้า เป็นตัวหมากรุกที่ใช้ในหมากรุกไทยและหมากรุกสากล (ในหมากรุกสากล เรียกว่า knight) ม้าสามารถเดินในลักษณะแนวตั้ง 2 ช่องแล้วเดินในแนวนอน 1 ช่อง หรือแนวนอน 2 ช่องแล้วเดินในแนวตั้ง 1 ช่อง คล้ายรูปตัว L

ม้าของหมากรุกสากล
abcdefgh
8
b8 black knight
g8 black knight
b1 white knight
g1 white knight
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งของม้าตอนเริ่มเกมในหมากรุกไทยและหมากรุกสากล
abcdefgh
8
c6 black circle
e6 black circle
b5 black circle
f5 black circle
d4 black knight
b3 black circle
f3 black circle
c2 black circle
e2 black circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งที่ม้าสามารถเดินได้

ดูเพิ่ม แก้