ม้า (หมากรุก)

Chess tile nd.svg
Chess tile nl.svg

ม้า เป็นตัวหมากรุกที่ใช้ในหมากรุกไทยและหมากรุกสากล (ในหมากรุกสากล เรียกว่า knight) ม้าสามารถเดินในลักษณะแนวตั้ง 2 ช่องแล้วเดินในแนวนอน 1 ช่อง หรือแนวนอน 4 ช่องแล้วเดินในแนวตั้ง 1 ช่อง คล้ายรูปตัว L

ดูเพิ่มแก้ไข

  • หมากรุก