บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มโหทร - เป็นยักษ์ สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ มีบทบาทเคียงข้างทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ เปาวนาสูร

ประวัติแก้ไข

เป็นยักษ์เสนาบดี พี่เลี้ยง ๑ ใน ๒ ของทศกัณฐ์ คู่กับเปาวนาสูร และเป็นเสนายักษ์ ๑ ใน ๒๐ ตนของเสนายักษ์ในกรุงลงกา

ลักษณะและสีแก้ไข

สีเขียว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏน้ำเต้ากลม ปากแสยะ ตาโพลง