มูลูเงตา เยกกาซู

มูลูเงตา เยกกาซู เป็นทหารบกของจักรวรรดิเอธิโอเปีย เขาเป็นผู้บังคับบัญชาทัพกลางของเอธิโอเปีย ในการรบสงครามอิตาลี-อะบิสซิเนียครั้งที่สอง และเขาได้เสียชีวิตในการรบครั้งนั้น เขาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1936 ตอนหนุ่มเขาได้เคยทำยุทธการอัตวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอิตาลี-อะบิสซิเนียครั้งที่หนึ่ง โดยชัยชนะเป็นของจักรวรรดิเอธิโอเปีย