มีเดียวิกิ:Licenses

 • subst:ไม่ทราบขณะอัปโหลด|ไม่ทราบสัญญาอนุญาตของภาพนี้
 • การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ / ภาพที่สงวนลิขสิทธิ์:
  • โลโก้|โลโก้ เครื่องหมายการค้า ธง และตราสัญลักษณ์ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากหนังสือ|ปกหนังสือ และภาพจากหนังสือ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากข่าว|ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ข่าว (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ปกซีดี|ภาพปกซีดี ปกเทป ปกแผ่นเสียง ดีวีดี (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ปกเกมไม่เสรี|ภาพปกเกม (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • โปสเตอร์|โปสเตอร์ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพการ์ตูน|ภาพจากการ์ตูน (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากเกม|ภาพจากเกม (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากคอม|ภาพจากซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากโทรทัศน์|ภาพจากรายการโทรทัศน์ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพซอฟต์แวร์|ภาพจับหน้าจอซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากภาพยนตร์|ภาพจากภาพยนตร์ ภาพเบื้องหลัง ภาพใบปิดภาพยนตร์ สื่อโฆษณาภาพยนตร์ (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพจากมิวสิกวิดีโอ|ภาพจากมิวสิกวิดีโอ หรือวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับศิลปินดนตรี (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพตัวละคร|ภาพตัวละครเกมหรือการ์ตูน (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพโฆษณา|ภาพที่มาจากการโฆษณา (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ภาพแสตมป์ไทย|ภาพแสตมป์ไทย (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
  • ชอบธรรม|การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ ที่ไม่ได้เข้าข่ายตัวเลือกก่อนหน้านี้
 • เพลง ดนตรี
  • เสียงเพลง|สื่อที่เป็นเสียงทั้งหมด (ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ)
 • ภาพเสรี:
  • cc-by-3.0|ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0 (สัญญาอนุญาตแบบเสรี)
  • cc-by-sa-3.0|ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 (สัญญาอนุญาตแบบเสรี)
 • ภาพสาธารณสมบัติ:
  • PD-self|ผู้อัปโหลดเป็นผู้สร้างงานนี้ และมอบให้เป็นสาธารณสมบัติ
  • PD-old|ภาพที่หมดลิขสิทธิ์ มีอายุเกิน 100 ปีนับจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-art|ภาพศิลปะ ภาพวาด ที่มีอายุเกิน 100 ปีนับจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-TH-exempt|ภาพจากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง กฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย และรายงานของหน่วยงานราชการไทย (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-Thailand|สาธารณสมบัติในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USGov|ภาพจากรัฐบาลกลางสหรัฐ (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USGov-CIA|ภาพจากผลงานของซีไอเอ (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USGov-CIA-WF|ภาพจาก World Factbook (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USGov-NASA|ภาพจากองค์การนาซา หน่วยงานของสหรัฐ (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USGov-DOC-NOAA|ภาพจาก NOAA หน่วยงานของสหรัฐ (ภาพสาธารณสมบัติ)
  • PD-USSR|งานที่เผยแพร่ในสหภาพโซเวียตก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (ภาพสาธารณสมบัติ)