มีอา ไม (2 มิถุนายน ค.ศ. 1884 – 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1980) เป็นนักแสดงหญิงชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

  • Die geheimnisvolle Villa (1914)
  • Hilde Warren und der Tod (1917)
  • The Mistress of the World (1919)
  • Das wandernde Bild (1920)
  • The Indian Tomb (1921)
  • The Love Letters of Baroness S (1924)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข