มิยูกิ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

การ์ตูนและตัวละครการ์ตูนแก้ไข