มานูเอล โรฮัส (1 มกราคม พ.ศ. 2435 – 15 เมษายน พ.ศ. 2491) เป็นประธานาธิบดีคนที่ห้าของฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489 จนกระทั่ง เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2491 โรฮัสดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสั้น ๆ ในฐานะประธานาธิบดีคนที่สามและคนสุดท้ายของเครือจักรภพแห่งฟิลิปปินส์[1] ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 และต่อมาได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่สามที่เป็นเอกราช หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ยกอธิปไตยเหนือฟิลิปปินส์[2]

มานูเอล โรฮัส
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่ 5
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 – 15 เมษายน พ.ศ. 2491
ก่อนหน้าเซร์ฮิโอ โอสเมญญา
ถัดไปเอลปิดิโอ กีริโน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มกราคม พ.ศ. 2435
เสียชีวิต15 เมษายน พ.ศ. 2491 (56 ปี)
ศาสนาโรมันคาทอลิก
พรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม (ฟิลิปปินส์)
ลายมือชื่อ

อ้างอิง

แก้
  1. Gallego, Manuel V. "The Technique of Japanese Cultural Invasion." Philippine Journal of Education. Manila, November 1946, p. 94
  2. Message of His Excellency Manuel Roxas, President of the Philippines to the Second Congress delivered on June 3, 1946. Manila. Bureau of Printing, 1946, p. 6