มังรายกะยอฉะวา (แก้ความกำกวม)

มังรายกะยอฉะวา (Minyekyawswa; မင်းရဲကျော်စွာ) เป็นพระนามตามลำดับใช้เรียกขาน เจ้าชายพม่าหลายพระองค์ ที่ดำรงตำแหน่งรัชทายาท หรือดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระมหาอุปราชา" โดยทั่วไป "มังรายกะยอฉะวา" มักหมายถึง อุปราชมังรายกะยอฉะวาแห่งอังวะ (ค.ศ. 1391–1415) หรืออาจหมายถึง