การใช้งานแก้ไข

{{#invoke:Expand wikitext|function_name}}

ตัวอย่างแก้ไข

  • {{#invoke:expand wikitext|main|<nowiki>{{1x|x}}-</nowiki>}} → {{1x|x}}-
  • {{#invoke:expand wikitext|main|<nowiki>{{1x|x}} -</nowiki>}} → x -
  • {{#invoke:expand wikitext|main|<nowiki><u>u</u><ref>text</ref></nowiki>}} → <u>u</u><ref>text</ref>
  • {{#invoke:Expand wikitext|preprocessDecodeUnstrip|<nowiki>{{1x|x}}-</nowiki>}} → x-
  • {{#invoke:Expand wikitext|preprocessDecodeUnstrip|<nowiki>{{1x|x}} -</nowiki>}} → x -
  • {{#invoke:Expand wikitext|preprocessDecodeUnstrip|<nowiki><u>underline</u><ref>text</ref></nowiki>}}underline[1]


  1. text