มหาวิทยาลัยควีนส์

มหาวิทยาลัยควีนส์ ณ คิงส์ตัน (Queen's University at Kingston) มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า Queen's University หรือ Queen's เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองคิงส์ตัน รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราชานุญาติของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2384 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควีนส์มีพื่นที่มากกว่า 14 ตารางกิโลเมตรภายในรัฐออนแทริโอ และมีวิทยาเขต ณ ปราสาทเฮิรส์ทมอนโซ มณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ อีกด้วย โครงสร้างการศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยคณะก่อนปริญญา หลังปริญญา และสำนักวิชารวมทั้งสิ้น 10 คณะและสำนักวิชา

ห้องสมุดดักลาส (Douglas Library) มหาวิทยาลัยควีนส์ ณ คิงส์ตัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข