ภาษาโกตา (Kota language) เป็นภาษาในตระกูลภาษาดราวิเดียน มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ 1,400 คน และมีผู้พูดทั้งหมด 2,000 คนในเทือกเขานิลคีรีในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย

ภาษาโกตา
ประเทศที่มีการพูดรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้พูด2,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

แหล่งข้อมูลอื่น แก้