ภาษาเอายี (Awyi language) มีผู้พูดประมาณ 350 คน (พ.ศ. 2543) ในจังหวัดปาปัว อยู่ในกลุ่มภาษาบอร์เดอร์ ภาษานี้เป็นคนละภาษากับภาษาเอาเย ภาษานี้อยู่ในสภาวะใกล้เป็นภาษาตาย

ภาษาเอายี
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย
ภูมิภาคจังหวัดปาปัว
จำนวนผู้พูด[1]
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3auw

อ้างอิงแก้ไข

Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.

  1. ภาษาเอายี ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)