ภาษาเปอร์เซียคูเซสถาน

ภาษาเปอร์เซียคูเซสถาน (Khuzestani Persian) เป็นสำเนียงของภาษาเปอร์เซียที่ใช้พูดในคูเซสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน โดยทั่วไปไม่สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาเปอร์เซียมาตรฐาน มีความแตกต่างกันระหว่างสำเนียงทางเหนือและทางใต้ แบ่งย่อยได้อีกหลายสำเนียง