ภาษาอานุส เป็นภาษาที่ใช้พูดในอิเรียน จายา ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในภาษากลุ่มอ่าวซาร์มี-จาวาปุระ ใน พ.ศ. 2548 มีผู้พูดราว 70 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของเผ่าที่อาศัยอยู่ในอ่าวซาร์มี-จายาปุระ ในปาปัวตะวันตก

ภาษาอานุส
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย
ภูมิภาคทวีปเอเชีย
จำนวนผู้พูด70 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3auq

อ้างอิง แก้