ภาษาบาซับ (Basap language) มีผู้พูด 15,000 คน (พ.ศ. 2550) ในจังหวัดกาลีมันตันตะวันออก จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุ่มภาษามลาโย-โพลีเนเซีย สาขาบอร์เนียวเหนือ สาขาย่อย เรยัง-ซาเยา ภาษานี้ใช้ในครัวเรือน ชุมชน และทางศาสนา ผู้พูดนับถือศาสนาพื้นเมืองและศาสนาคริสต์

ภาษาบาซับ
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย
ภูมิภาคเกาะบอร์เนียว
ชาติพันธุ์Punan
จำนวนผู้พูด[1]
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3bdb

อ้างอิงแก้ไข

Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.

  1. ภาษาบาซับ ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)