ภาษากัมเบอรา

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาซุมบาวา)

ภาษากัมเบอราหรือภาษาซุมบา ภาษาซุมบาตะวันออก ภาษาฮุมบา ภาษาฮีลู ฮุมบา เป็นภาษากลุ่มมาลาโย-โพลีเนเซีย ใช้พูดในหมู่เกาะซุนดาน้อย ประเทศอินโดนีเซีย

ภาษากัมเบอรา
ภูมิภาคหมู่เกาะซุนดาน้อย ประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนผู้พูด235,000 (2543)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2map
ISO 639-3xbr

สัทวิทยา

แก้

สระ

แก้
Front vowel Back vowel
High vowel i iː u uː
Mid vowel e ai o au
Low vowel a, aː

พยัญชนะ

แก้
Bilabial consonant Alveolar consonant Palatal consonant Velar consonant Glottal consonant
Stop consonant p t k
Implosive consonant ɓ ɗ
Voiced consonant affricate
Nasal consonant m n ŋ
Prenasalized stop consonant mb ⁿd ŋɡ
Prenasalized affricate ɲ
Fricative consonant h
Lateral consonant l
Rhotic consonant r
Semivowel w j
Prenasalized semivowel ɲj

อ้างอิง

แก้
  • Klamer, Marian (2005). "Kambera", in Adelaar, Karl Alexander and Himmelmann, Nikolaus: The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. London: Curzon Press.