ภาษาคาวาร์-บาตี

ภาษาคาวาร์-บาตี มีชื่อเรียกในเขตชิตรัลว่าอรันดุอิวาร์เพราะใช้พูดในหมู่บ้านอรันดู ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ด้านล่างของชิตรัลและข้ามแม่น้ำกุนาร์จากเบอร์กอตในอัฟกานิสถาน ในชิตรัลมีกองทหารตั้งอยู่ที่อรันดูเพื่อป้องกันการโจมตีของอัฟกานิสถาน มีผู้พูดภาษานี้ 9,000 คน อยู่ในปากีสถานเพียง 1,500 คน ที่เหลืออยู่ในอัฟกานิสถาน ภาษาคาวาร์-บาตียังไม่ได้รับการศึกษาจากนักภาษาศาสตร์อย่างละเอียด ที่มีศึกษาไว้คือ George Morgenstierne (1926) และ Kendall Deckor (1992) จัดให้อยู่ในกลุ่มดาร์ดิก

ภาษาคาวาร์-บาตี
ประเทศที่มีการพูดอัฟกานิสถาน ปากีสถาน
จำนวนผู้พูด9,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

อ้างอิงแก้ไข