ภาวะเอกฐาน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ภาวะเอกฐาน (singularity) อาจหมายถึง: